Kjøpsbetingelser

Generelt:
Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg fra Sant Gruppen AS (Sant Selskapsmat, Sant Event og Sant Festlokaler). Salgsbetingelsene gjelder både for næringsdrivende og privatpersoner/forbrukere. 

Ved bestilling av mat på www.sant.no godtar kjøper å representere disse betingelsene.

Priser:
Alle priser er oppgitt inkl mva dersom ikke annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til endringer i prisene ved spesielle bestillinger, eller ved prisendringer hos våre underleverandører. De avtalte priser er de priser som følger av bekreftelsen. I tillegg kommer transport i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er tilgjengelige på www.sant.no/selskapsmat

Betaling:
Kontant betaling ved levering. Bedriftskunder og kunder som bestiller mat til selskap i våre lokaler får tilsendt faktura. Firmaavtale kan inngås etter avtale. Ved fakturering tilkommer et fakturagebyr på kr. 100,-

Levering/Henting:
Sant Selskapsmat har ansvaret for varene inntil levering eller henting har funnet sted. Kunder som ikke ønsker levering, henter maten på flg adresse: Sant Selskapsmat, Nadderudkroken 3, 1357 Bekkestua.

Mangler / Skade / Reklamasjon:
Hvor det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Selger er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes. Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen og om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra bestillingen.

Eventuell reklamasjon må gjøres innen rimelig tid.
 
Endring av bestilling:
Det foreligger en bindende avtale mellom kjøper og selger ved bekreftelse av bestillingen. Kjøper kan endre sin bestilling etter avtale med selger.

Utstyr:
Maten leveres på porselen, terracotta, sølvfat, stålfat, bakker, termokasser m.m Ved leie av servise, glass, bestikk og annet utstyr, skal utstyret tilbakeleveres i korrekt antall og mengde. Kjøper er ansvarlig for å erstatte utstyr som ikke er tilbakelevert innen fjorten dager etter levering, eller som er ødelagt ved tilbakeleveringen. Erstatningen faktureres særskilt til kjøper.

Del denne siden: